שמואל הנציב 24 נתניה
טלפון : 09-8629595
contact@shipony.co.il
 
 
 
ביטוח רכב הפניקס ביטוח נסיעות הפניקס
משכנתא<ביטוח דירה<ביטוח<עמוד הבית <<


ביטוח משכנתא
שני גורמים המרכיבים את ביטוח המשכנתא:
  • ביטוח חיים
  • ביטוח המבנה
בתשלום ביטוח משכנתא גלום ביטוח חיים עבור כל אחד מבני הזוג. ביטוח זה מבטיח שבמקרה ואחד מבני הזוג ילך לעולמו, לא יצטרכו הבנקים "לרדוף" אחר בן הזוג השני בכל הקשור לתשלום המשכנתא. הבנק חושש שמא בן הזוג שנותר בחיים עלול להקלע לקשיים כלכליים ובשל כך להפסיק את התשלום החודשי.

עם לקיחת ההלוואה, הבנק מחייב את הלווים לרכוש ביטוח אשר בו הבנק הוא המוטב לקבלת כספי ההלוואה שניתנה באמצעותו לרוכשי הדירה. במקרה של פטירת הלווים או במקרה של נזק למבנה, המוטב יפעיל את ביטוח המשכנתאות.

עלות רכישת ביטוח משכנתא באמצעות הבנקים עשויה לייקר את הפרמיה החודשית באופן משמעותי. ניתן לבצע ביטוח משכנתאות באמצעות סוכן ביטוח ובכך לחסוך כסף לאורך שנות החזר המשכנתא.

מעבר לריבית המשכנתא, הקובעת את גובה ההחזרים לאורך כל השנים הבאות, ביכולתך להקטין את ההחזרים באמצעות ביטוח משכנתא נכון.
ביטוח משכנתא הנגבה על ידי הבנק יקר וזאת מכיוון שהבנק מתייחס לכל הלווים כשייכים לאותה קבוצה. עובדה זו גורמת לביטוח הנכס והחיים להיות יקר משמעותית והפער עשוי להגיע לאלפי שקלים.

לקבלת הצעה לביטוח:
שם פרטי ומשפחה: אנא מלא את הפרטים
אימייל: אנא מלא את הפרטיםפורמט לא נכון
טלפון: אנא מלא את הפרטים