שמואל הנציב 24 נתניה
טלפון : 09-8629595
contact@shipony.co.il
 
 
 
ביטוח רכב הפניקס ביטוח נסיעות הפניקס
ביטוח עסקים<ביטוח<עמוד הבית <<


ביטוח חבות מעבידים
פוליסת ביטוח חבות מעבידים מעניקה למעסיק כיסוי בגין אחריותו כלפי עובדיו בגין תביעות העלולות להיות מוגשות נגדו עקב פגיעה גופנית כשלהי כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו עקב עבודתם בשירות המעביד, וזאת מעל תשלום המשולם לעובד ע"י המוסד לביטוח לאומי.
בנוסף, מכסה הפוליסה גם הוצאות משפטיות הדרושות לצורך הגנה במקרה של תביעה. מרכיב זה הינו מהותי וחשוב הן בהוצאה הכספית והן בבחירת המומחה שינהל את ההגנה במקרה של תביעה.

הפוליסות הינן על בסיס האירוע occurrence (אירועים שיתרחשו במשך תקופת הביטוח הנקובה).

לקבלת הצעה לביטוח:
שם פרטי ומשפחה: אנא מלא את הפרטים
אימייל: אנא מלא את הפרטיםפורמט לא נכון
טלפון: אנא מלא את הפרטים